29.364

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden ter uitvoering van richtlijn nr. 2002/14/EGDit wetsvoorstel strekt ertoe richtlijn 2002/14/EGPDF-document van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap te implementeren. De richtlijn dient uiterlijk 23 maart 2005 geïmplementeerd te zijn.

De richtlijn is bedoeld om te voorzien in de lacunes en tekortkomingen van de geldende bepalingen op nationaal en communautair niveau inzake de raadpleging van de werknemers. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de Wet op de Europese ondernemingsraden kent veel meer rechten en bevoegdheden toe dan in de richtlijn zijn opgenomen; voor de implementatie van de richtlijn is slechts een zeer beperkt aantal aanpassingen van de WOR nodig.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 5 oktober 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 november 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 652 van 21 december 2004.


Kerngegevens

ingediend

3 december 2003

titel

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden ter uitvoering van richtlijn nr. 2002/14/EG

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via