29.378

Wijziging van de heffingen voor de luchthaven SchipholDit wetsvoorstel verhoogt het tarief voor de geluidsheffing. Tevens wordt dit tarief

voor onbepaalde tijd vastgesteld en wordt voor de luchthaven Schiphol een afzonderlijk tarief ingevoerd met het oog op de doorberekening van niet-geluidgerelateerde uitvoeringskosten van de nieuwe Schipholregelgeving.

Hiertoe wordt de Luchtvaartwet op het punt van de zogeheten geluidsheffing burgerluchtvaart gewijzigd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 november 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2004 met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

22 december 2003

titel

Wijziging van de Luchtvaartwet in verband met wijziging van de heffingen voor de luchthaven Schiphol

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten