29.438

Elektronische aangiften en processen-verbaalDit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht waardoor het langs elektronische weg aangifte doen van strafbare feiten en het langs elektronische weg opmaken van processen-verbaal mogelijk wordt. Hierdoor wordt het zowel voor slachtoffers van misdrijven als voor de politie makkelijk om aangifte te doen van strafbare feiten.

Veel voorkomende strafbare feiten zoals fietsendiefstal, diefstal uit auto's, winkeldiefstal en vernieling komen als eerste in aanmerking. Strafbare feiten die alleen kunnen worden vervolgd als daar aangifte voor is gedaan met een uitdrukkelijk verzoek tot vervolgen zogenaamde klachtdelicten komen niet in aanmerking voor elektronische aangifte.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 2 november 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 september 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 februari 2004

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering (elektronische aangiften en processen-verbaal)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende onderdelen van artikel I verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via