29.608

Novelle Initiatiefvoorstel-Karimi, Dubbelboer en Van der Ham Wet raadplegend referendum Europese GrondwetDit initiatiefvoorstel is een novelle op het initiatiefvoorstel van de leden Karimi (GroenLinks), Dubbelboer (PvdA) en Van der Ham (D66) inzake een Wet raadplegend referendum Europese Grondwet (28.885). Deze novelle is wenselijk omdat het referendum niet meer kan worden gecombineerd met de verkiezing van de leden van het Europese Parlement.

Het referendum zal nu worden gehouden over het verdrag zoals dat is ondertekend voor het Koninkrijk, en niet over de verdragstekst waarover in de Intergouvernementele Conferentie (IGC) overeenstemming is bereikt. Daarnaast wordt een wijziging aangebracht inzake het registreren van kiezers die in het buitenland wonen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 oktober 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 januari 2005 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Dit voorstel werd gezamenlijk behandeld met het oorspronkelijke voorstel.


Kerngegevens

ingediend

26 mei 2004

titel

Voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham betreffende het houden van een raadplegend referendum over het grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Europese Grondwet) in verband met het tijdstip van het referendum

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

inwerkingtreding

  • 1. 
    Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, op het tijdstip waarop de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet in werking treedt
  • 2. 
    In afwijking van de Tijdelijke referendumwet kan over deze wet geen referendum op grond van de Tijdelijke referendumwet worden gehouden

Documenten