Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
29.713

Wet laden en lossen zeeschepenDit wetsvoorstel implementeert richtlijn 2001/96/EG tot vaststelling van geharmoniseerde voorschriften en procedures voor veilig laden en lossen van bulkschepen. Deze richtlijn bevat voorschriften voor het veilig laden en lossen van zeevarende bulkschepen in binnen de Europese Unie gelegen terminals.

Met dit voorstel worden ernstige ongevallen door verkeerde belasting, waarbij de constructie van het schip wordt overbelast of waarbij delen van de constructie in de laadruimten worden beschadigd, zoveel mogelijke voorkomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 25 november 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 december 2004 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

12 augustus 2004

titel

Regels ten aanzien van het veilig laden en lossen van zeeschepen (Wet laden en lossen zeeschepen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu