29.866

Tijdelijke wet verkorting erkenningenduur publieke omroepenDit wetsvoorstel wijzigt de procedure voor de komende erkenningverlening van de landelijke publieke omroep.

Met dit voorstel worden de erkenningen van de bestaande omroepverenigingen voor de komende periode bij wet verleend en worden deze erkenningen in duur beperkt tot drie jaar, namelijk tot 1 september 2008. Dit is de streefdatum waarop de wetgeving voor de toekomst van de publieke omroep, waarvoor het kabinet op dit moment een visie aan het ontwikkelen is, moet ingaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 29 maart 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA en LPF stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 mei 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 277 van 2 juni 2005.


Kerngegevens

ingediend

9 november 2004

titel

Het van rechtswege verlenen van erkenningen voor landelijke publieke omroep en verkorting van de duur van erkenningen en voorlopige erkenningen voor landelijke publieke omroep (Tijdelijke wet verkorting erkenningenduur publieke omroepen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten