29.958

Initiatiefvoorstel-Arib Wet door de raad gekozen burgemeesterDit initiatiefvoorstel van het lid Arib (PvdA) introduceert de door de gemeenteraad gekozen en benoemde burgemeester in het gemeentelijk bestel. Dit voorstel is het alternatief op het door het kabinet ingediende wetsvoorstel Introductie gekozen burgemeester (29.864).

Door de gemeenteraad de eigen burgemeester te laten kiezen, wordt de positie van de raad versterkt. Via het kiezen van de leden van de gemeenteraad krijgen kiezers invloed op de keuze voor de burgemeester.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Vervallen
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is op 16 mei 2023 vervallen vanwege het ontbreken van initiatiefnemers.


Kerngegevens

ingediend

14 januari 2005

titel

Voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten ter invoering van de door de raad gekozen burgemeester (Wet door de raad gekozen burgemeester)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

1