30.019

Bevordering gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming in rechtspersonenDit wetsvoorstel wijzigt Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) om het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming in de algemene vergadering van aandeelhouders van naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, alsmede in de algemene vergadering van verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen te bevorderen.

Bij elektronische communicatiemiddelen moet in dit verband onder meer gedacht worden aan e-mail en internet. Het toepassen van elektronische hulpmiddelen heeft als voordelen dat de betrokkenheid van aandeelhouders bij de vennootschap kan worden vergroot en leidt tot lastenverlichting voor vennootschappen en aandeelhouders.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 13 april 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 oktober 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 maart 2005

titel

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming in rechtspersonen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

13