30.090

Technische verbeteringen in enkele wetten op het gebied van de arbeidsmarkt en de bijstandDit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het gebied van de arbeidsmarkt en de bijstand. Deze wijzigingen zijn voornamelijk technisch van aard.

Met dit voorstel worden naast een aantal redactionele verbeteringen, enkele onjuiste verwijzingen gecorrigeerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 2 juni 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juli 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 434 van 8 september 2005.


Kerngegevens

ingediend

25 april 2005

titel

Technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in wetgeving op het terrein van de arbeidsmarkt en de bijstand en enige andere terreinen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding


Documenten

6