30.117

Aanpassing van de Wet op de vennootschapsbelasting betreffende omzetting vaste inrichting met verliezen in deelnemingDit wetsvoorstel komt tot een aanvulling van de regeling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 die na de omzetting van een vaste inrichting met verliezen in een deelneming, de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting uitsluit tot het bedrag van de eerder in aanmerking genomen verliezen. Een aantal belastingplichtigen probeerde om wel de lusten van de deelnemingsvrijstelling te genieten (deelnemingswinsten vrijgesteld) maar de lasten te vermijden (deelnemingsverliezen aftrekbaar).

Met dit voorstel wordt het omzeilen van de bestaande wettelijke regeling tegengegaan. De deelnemingsvrijstelling wordt nu aangevuld met een aantal anti-misbruik maatregelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 8 december 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 februari 2007 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 84 van 8 maart 2007.


Kerngegevens

ingediend

12 mei 2005

titel

Aanpassing van de regeling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 betreffende de omzetting van een vaste inrichting met verliezen in een deelneming

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten