Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
30.300 VII

Begrotingsstaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2006Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2006 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 15 december 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 januari 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 231 van 9 mei 2006.

De commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat heeft op 28 november 2005 een verslag van een mondeling overleg met de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties over wijzigingen in de Grondwet (EK 30.300 VII, A) uitgebracht. De commissie heeft op 31 januari 2006 een brief van de minister d.d. 23 januari 2006 (30.300 VII, EK D) met aanvullende informatie besproken. De commissie heeft de op 24 maart 2006 van de minister ontvangen brief met informatie over wijziging van art. 137, vierde lid, van de Grondwet (EK 30.300 VII, E) op 25 april 2006 voor kennisgeving aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2005

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2006

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu