Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
30.391 XVI

Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2005 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2005 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 14 december 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste kamer heeft het voorstel op 31 januari 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 november 2005

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 (wijzigingen samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via