30.520

Initiatiefvoorstel-Van Dam Stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomstenDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Dam (PvdA) beoogt de stilzwijgende verlenging van meer dan drie maanden te verbieden van overeenkomsten tot het geregeld afleveren van zaken, elektriciteit daaronder begrepen, of tot het geregeld doen van verrichtingen (abonnementen) en de stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen te beperken tot maximaal een maand.

De indieners willen hiermee een einde maken aan de voortdurende en maatschappelijk zeer ongewenste situatie dat abonnementen en lidmaatschappen verlengd worden terwijl consumenten geen behoefte meer hebben aan deze producten en diensten. Verzekeringen vallen niet onder het wetsvoorstel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 30.520, A) is op 15 oktober 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 oktober 2010 als hamerstuk afgedaan.

Het voorstel is oorspronkelijk mede-ingediend door het Tweede Kamerlid Crone (PvdA).


Kerngegevens

ingediend

10 april 2006

titel

Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de dertiende kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

15