30.663 (R1812)

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 ter implementatie van Richtlijn nr. 2004/27/EG en Richtlijn nr. 2004/28/EGDit wetsvoorstel implementeert een deel van richtlijnen 2004/28/EGPDF-document en 2004/27/EGPDF-document in de Rijksoctrooiwet 1995 naar aanleiding van de uitgebreide herziening van de Europese farmaceutische wetgeving.

Met dit voorstel worden de zogenaamde Bolar-bepalingen in de wetgeving opgenomen. Hierin wordt bepaald dat studies, tests en proeven die dienen om aan te tonen dat een geneesmiddel een generieke versie is van een referentiegeneesmiddel, onder bepaalde nadere voorwaarde, niet worden beschouwd als een inbreuk op een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel is op 26 oktober 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 november 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 augustus 2006

titel

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 ter implementatie van Richtlijn nr. 2004/27/EG en Richtlijn nr. 2004/28/EG

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten