Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
30.897

Aanpassing Vreemdelingenwet 2000 inzake de verplichting passagiersgegevens door te gevenMet dit wetsvoorstel wordt richtlijn nr. 2004/82/EGPDF-document van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verplichting voor vervoerders om passagiersgegevens door te geven geïmplementeerd in de Vreemdelingenwet 2000.

De wijziging beperkt zich tot de kern van de richtlijn, namelijk de introductie van de mogelijkheid om vervoerders te verplichten gegevens te verzamelen en te verstrekken aan de autoriteiten belast met de grensbewaking ten behoeve van de grensbewaking en het tegengaan van illegale immigratie. Nadere regels met betrekking tot de vraag welke gegevens verzameld en verstrekt moeten worden, op welk moment dat dient te gebeuren, in welke gevallen en op welke wijze, hoe lang die gegevens bewaard mogen worden en voor welk doel ze gebruikt mogen worden, worden in het Vreemdelingenbesluit 2000 gegeven. Verder regelt dit wetsvoorstel de strafbaarstelling van het niet nakomen door vervoerders van hun verplichtingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 22 mei 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de PvdD stemde tegen.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 2 en 3 juli 2007. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 juli 2007 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

30 november 2006

titel

Aanpassing van de Vreemdelingenwet 2000 aan richtlijn nr. 2004/82/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verplichting voor vervoerders om passagiersgegevens door te geven (PbEU L 261)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu