31.008

Intrekking diverse wetten op het terrein van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesDit wetsvoorstel voorziet de intrekking van een aantal uitgewerkte wetten.

Deze wetten hebben hun effect geheel en al gehad en hun juridische voortbestaan als "geldende wet' dient geen enkele juridisch doel meer. De nu in te trekken wetten vormen op het BZK-terrein een eerste tranche. Voor andere wetten is meer studie nodig om vast te stellen of wetgeving inderdaad is uitgewerkt, of zal de intrekking samengaan met de herziening van andere wetgevingsprojecten, zoals de herziening van het politiestelsel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 13 september 2007 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 oktober 2007 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 437 van 13 november 2007.


Kerngegevens

ingediend

13 april 2007

titel

Intrekking van diverse wetten, die haar betekenis verloren hebben, op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten