Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
31.200 G

Begrotingsstaat BTW-compensatiefonds 2008 en wijziging Wet op het BTW-compensatiefondsDit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2008 van het BTW-compensatiefonds. Tevens wordt de Wet op het BTW-compensatiefonds gewijzigd ten behoeve van administratieve lastenverlichting en wordt een omissie rechtgezet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 18 december 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 april 2008 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 258 van 10 juli 2008.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2007

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2008 en wijziging van de Wet op het BTW-compensatiefonds

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2008. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari 2008.

In afwijking van het eerste lid werkt artikel 3 terug tot en met 1 januari 2007


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via