Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
31.226

Technische wijzigingen in pensioenwettenDit wetsvoorstel strekt ertoe de Pensioenwet, de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet (IPW) en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (die met de IPW is aangepast) op technische onvolkomenheden te corrigeren, en de daarmee samenhangende technische wijzigingen in andere wetten door te voeren.

Verder wordt een oplossing geboden voor de bepaling dat een wachttijd of drempelperiode voor deelname aan de ouderdomspensioenregeling niet langer mag zijn dan 2 maanden. Deze bepaling leidt in één branche, de uitzendbranche, tot onoverkomelijke bezwaren. Het onderhavige wetsvoorstel voorziet daarom in een maximale wachttijd van 6 maanden voor uitzendovereenkomsten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 18 december 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 juli 2008 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 314 van 31 juli 2008.


Kerngegevens

ingediend

3 oktober 2007

titel

Enige wijzigingen in de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere wetten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel GG, II, onderdeel CC en III, onderdeel C, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en terugwerken tot 1 januari 2007


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu