31.290 V

Wijziging begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2007 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2007 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 20 december 2007 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 januari 2008 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 54 van 26 februari 2008.


Kerngegevens

ingediend

28 november 2007

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Ontwikkelingssamenwerking

inwerkingtreding

Met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten