Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
31.334

Uitvoering richtlijn nr. 2007/63/EG betreffende de opstelling van een verslag van een onafhankelijke deskundige bij fusies of splitsingen van naamloze vennootschappenDit wetsvoorstel voert richtlijn nr. 2007/63/EGPDF-document van 13 november 2007 uit tot wijziging van de richtlijnen 78/855/EEG en 82/891/EEG wat betreft de verplichte opstelling van een verslag van een onafhankelijke deskundige bij fusies of splitsingen van naamloze vennootschappen (PbEU L 300). De richtlijn moet op 31 december 2008 in de nationale regelgeving zijn omgezet.

De richtlijn maakt het mogelijk om af te zien van het onderzoek van het fusievoorstel en de verklaring over de ruilverhouding door een accountant, onder de voorwaarde dat alle aandeelhouders van de betrokken vennootschappen daarmee instemmen. Hiermee wordt beoogd de administratieve lasten bij fusies en splitsingen te verminderen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 9 oktober 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 november 2008 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 januari 2008

titel

Uitvoering richtlijn nr. 2007/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 tot wijziging van Richtlijn nr. 78/855/EEG van de Raad en Richtlijn nr. 82/891/EEG van de Raad wat betreft de verplichte opstelling van een verslag van een onafhankelijke deskundige bij fusies of splitsingen van naamloze vennootschappen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu