31.340

Wijziging Wegenverkeerswet 1994 op een aantal puntenDit wetsvoorstel wijzigt de Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994) op een aantal punten. Met dit voorstel wordt het mogelijk om in het kader van de verkeersveiligheid een verkeersregelaar te verplichten zijn taken (tijdelijk) neer te leggen en krijgt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) de mogelijkheid om te onderzoeken of een rijbewijshouder nog beschikt over de vereiste rijvaardigheid of geschiktheid.

Daarnaast is dit voorstel de wettelijke basis voor een vrijwillig Mobiel Objecten Register (MOB) ten behoeve van de opsporing van voertuigen zonder een kenteken en hoeven geld- en waardetransporten geen rekening meer te houden met de lokale regels over de toegang tot winkelgebieden. Ook wordt de Wet bereikbaarheid en mobiliteit gewijzigd ter implementatie van richtlijn 2006/38/EGPDF-document die grenzen stelt aan de bevoegdheid van de lidstaten om "tolgelden" te heffen op vrachtwagens, met een maximaal toegestaan totaalgewicht van meer dan 3500 kg. Daarnaast bevat het voorstel een aantal technische wijzigingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 4 september 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 oktober 2008 zonder stemming aangenomen.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk plenair behandeld de wetsvoorstellen 30.324 en 31.278.


Kerngegevens

ingediend

5 februari 2008

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard alsmede wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit, de Binnenschepenwet en de Wet wegvervoer goederen op enkele technische punten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van:
  • a. 
   artikel IIIB dat in werking treedt met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en dat terug werkt tot en met 1 april 2008,
  • b. 
   artikel I, onderdelen H, I, J, K, O, Oa en P, dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via