31.392

Kiesrecht Antillianen en Arubanen voor Europees ParlementDit wetsvoorstel breidt in de Kieswet het kiesrecht voor de leden van het Europees Parlement uit tot alle Nederlanders die op de Nederlandse Antillen en Aruba wonen. Aanleiding voor deze wijziging zijn uitspraken van de Raad van State (200404446/1b en 200404450/1b)PDF-document en het Europese Hof van Justitie (C-300/04)PDF-document waarin zij stellen dat er mag geen onderscheid mag zijn tussen Nederlanders buiten Europa die nu Europees kiesrecht hebben en Nederlanders in Aruba en de Antillen die dat nu niet hebben.

De regel dat Arubanen en Antillianen alleen kunnen stemmen voor het Europees Parlement als zij ooit tien jaar in Nederland hebben gewoond komt te vervallen. Een Nederlander die op de dag van de kandidaatstelling op de Nederlandse Antillen of Aruba woont, kan een verzoek tot registratie indienen bij de gemeente Den Haag en zo stemrecht hebben voor de verkiezingen in Nederland voor de leden van het Europees Parlement. Het stemmen gaat per post of via internet. Aruba en de Nederlandse Antillen worden geen onderdeel van de Europese Unie, Europese wetgeving geldt niet in deze landen en de Europese Unie krijgt hier ook geen bevoegdheden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.392, A) is op 1 juli 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de PVV stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 oktober 2008 zonder stemming aangenomen. De tijdens de plenaire behandeling op 28 oktober 2008 ingediende motie-Dölle (CDA) c.s. inzake het opnemen van het kiesrecht voor het Europees Parlement in een Rijkswet (EK 31.392, G) is op 4 november 2008 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en de OSF stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

23 juni 2008

titel

Wijziging van de Kieswet in verband met het verlenen van het kiesrecht voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement aan alle Nederlanders die in de Nederlandse Antillen en Aruba woonachtig zijn

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten