31.468

Reparatiewet Wet op het financieel toezichtDit wetsvoorstel herstelt in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en enkele andere wetten in de praktijk gebleken technische verschrijvingen, onjuiste verwijzingen en technische ommissies.

Daarnaast worden in dit wetsvoorstel bepalingen opgenomen uit de Tijdelijke regeling invoering Wft. Deze Tijdelijke regeling bevat voorzieningen voor de invoering van de Wft en de Invoering en Aanpassingswet Wet op het financieel toezicht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 23 oktober 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 november 2008 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 545 van 18 december 2008.


Kerngegevens

ingediend

20 mei 2008

titel

Herstel van wetstechnische gebreken in de Wet op het financieel toezicht en een aantal andere wetten (Reparatiewet Wft)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Artikel II, onderdelen E en G, en artikel IV werken terug tot en met 1 januari 2007.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via