31.560

Initiatiefvoorstel-Ten Hoopen, Slob en Van der Burg Wet kraken en leegstandDit initiatiefwetsvoorstel van de leden Ten Hoopen (CDA), Slob (ChristenUnie) en B.I. van der Burg (VVD) beoogt een strengere aanpak van kraken en het tegengaan van leegstand. Kraken en leegstand zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vragen om een geïntegreerde aanpak.

De huidige strafbaarstelling van kraken wordt aangescherpt door kraken, anders dan nu het geval is, als misdrijf strafbaar te stellen en door de strafbaarheid, anders dan nu het geval is, niet langer afhankelijk te stellen van de duur van de leegstand. Tevens worden de mogelijkheden verruimd om leegstand van gebouwen, niet zijnde woonruimte, te bestrijden door in de Leegstandwet te voorzien in de mogelijkheid voor gemeenten om een leegstandverordening vast te stellen. De Huisvestingswet voorziet reeds in instrumentarium voor woonruimte.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK 31.560, A) is op 15 oktober 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 18 mei 2010. Het voorstel is op 1 juni 2010 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD en CDA stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

26 augustus 2008

titel

Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie
  • minister voor Wonen, Wijken en Integratie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-55] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-55] documenten