31.700 IIA

Begrotingsstaat Staten-Generaal 2009Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van de Staten-Generaal voor 2009.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 31.700 IIA, nr. 1)PDF-document is op 18 december 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de PVV stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 februari 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 176 van 16 april 2009.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2008

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2009

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad, en werkt zij terug tot en met 1 januari


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via