Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
31.774

De mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaanDit wetsvoorstel voorziet in een flexibeler systeem van pensionering, waarbij volledige pensionering bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd niet meer de norm zal zijn maar de betrokkene zelf bepaalt of hij/zij door wil werken. Om nadelige financiële gevolgen te voorkomen wordt in geval van doorwerken de uitbetaling van het AOW-pensioen uitgesteld en verhoogd in de resterende uitkeringsperiode. Diegenen die na het bereiken van de 65-jarige leeftijd in deeltijd door willen werken krijgen de mogelijkheid de betaling van het AOW-pensioen gedeeltelijk uit te stellen.

Het wetsvoorstel ligt in het verlengde van de wens van het kabinet om meer ouderen langer aan de slag te houden. Een hogere arbeidsparticipatie is van belang om dreigende tekorten op de arbeidsmarkt op te kunnen vangen en om de stijgende kosten van zorg en vergrijzing te dekken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit wetsvoorstel bij brief van 9 december 2011 (TK 31.774, nr. 10) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

18 november 2008

titel

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via