31.808 (R1872)

Goedkeuring Verdrag inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruikDit voorstel van rijkswet regelt de goedkeuring van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58PDF-document). Dit verdrag is een volgende stap in de (inter)nationale bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. 

De verspreiding van kinderpornografie via het internet is eenvoudig en heeft zelfs geleid tot nieuwe vormen van misbruik. Doordat zowel kinderen als daders steeds meer gebruik maken van het internet is aanpassing van de (strafrechtelijke) regelgeving aan de nieuwste ontwikkelingen in de techniek noodzakelijk.

De uitvoering van dit verdrag in Nederlandse wetgeving wordt geregeld in het wetsvoorstel Uitvoering Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (31.810).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 31.808 (R1872), nr. 2PDF-document) is op 30 juni 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 november 2009 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

9 december 2008

titel

Goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

11