31.826

Goedkeuring Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de lidstaten van de EU en Bosnië en HerzegovinaDit wetsvoorstel keurt de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschappen en Bosnië en Herzegovina goed (Trb. 2008, 183PDF-document).

Met dit voorstel wordt Bosnië en Herzegovia op termijn uitzicht geboden op het lidmaatschap van de Europese Unie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 16 juni 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en het CDA stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 371 van 9 september 2009.


Kerngegevens

ingediend

23 december 2008

titel

Goedkeuring van de op 16 juni 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 163)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

7