31.832

Aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan terminologie van de Europese Richtlijn tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroepDit voorstel van wet bevat voorstellen voor wijzigingen in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb), het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz), de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (Wgbl) en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (Wgbm/v).

Deze wijzigingen zijn door de regering toegezegd in reactie op een advies van de Europese Commissie van 31 januari 2008 over het in de nationale wet- en regelgeving nauwkeurig aansluiten bij de terminologie van de Kaderrichtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep met betrekking tot "direct"en "indirect onderscheid".

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 31.832, A) is op 27 september 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 november 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 december 2008

titel

Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing van definities van direct en indirect onderscheid en enkele andere bepalingen aan richtlijnterminologie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via