Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
31.862

Beperking ontslagvergoeding voor personen met een jaarsalaris vanaf € 75.000Dit wetsvoorstel geeft kantonrechters via een wijziging van Boek 7, titel 10 van het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid om de hoogte van de ontslagvergoeding voor personen met een jaarsalaris vanaf € 75 000 te beperken tot € 75 000.

Met dit voorstel wordt voorkomen dat de kosten van ontslag onnodig worden opgedreven door hoge vergoedingen voor werknemers waarvan de arbeidsmarktpositie goed is. Voor werknemers met een slechtere positie op de arbeidsmarkt komen hierdoor meer middelen beschikbaar.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De minister-president, minister van Algemene Zaken, heeft bij briefPDF-document van 27 november 2012 (ook gepubliceerd als TK 33.410, 68) de Eerste Kamer geïnformeerd over het voornemen om dit wetsvoorstel in te trekken. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel bij brief van 15 februari 2013 (TK 31.862, nr. 19) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

13 februari 2009

titel

Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van euro 75 000 of hoger

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu