Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
31.906

Verlaging subsidies politieke partijenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op de verlaging van de subsidies als gevolge van bezuinigingstaakstellingen. Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in de beschikbaarstelling van middelen ten behoeve van het bevorderen van de opkomst bij verkiezingen.

Ook wordt met dit wetsvoorstel het budget van het MATRA Programma Politieke Partijen (MPPP) van het ministerie van Buitenlandse Zaken overgedragen naar de subsidieregeling voor politieke partijen van het minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het MPPP maakt onderdeel uit van het Maatschappelijke Transformatie Programma (MATRA). Het MPPP is gebaseerd op twinning van partijen met dezelfde ideologische achtergrond; het zogenaamde party-to-party model. Het MPPP stelt de politieke partijen financieel in staat om zusterpartijen in Midden- en Oost-Europa, buurlanden van de Europese Unie en de Arabische regio bij te staan met kadervorming en netwerkopbouw. De subsidie in het kader van het MPPP wordt niet rechtstreeks aan de Nederlandse politieke partijen verstrekt, maar aan stichtingen die aan de deelnemende partijen zijn gelieerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 31.906, A) is op 3 april 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juni 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 maart 2009

titel

Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Artikel I, onderdelen C, vierde lid, en D, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010
 • 2. 
  Artikel I, onderdeel F, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de datum van uitgifte van het Staatsblad gelegen is na 31 december 2012, terug tot en met 1 januari 2013
 • 3. 
  Artikel I, onderdelen A, B, C, eerste tot en met derde lid en E, treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip
 • 4. 
  Artikel 10, derde lid, van de Wet subsidiëring politieke partijen, zoals gewijzigd door artikel I, onderdeel F, van deze wet, is voor het eerst van toepassing op het financieel verslag over het kalenderjaar 2013

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu