31.926

Uitvoeringswet EGTS-verordeningDit wetsvoorstel regelt de uitvoering van de verordening 1082/2006PDF-document betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) in de Nederlandse regelgeving. Hiermee wordt de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) opgericht. Deze groepering verbetert de interregionale samenwerking binnen de lidstaten van de EU.

De EGTS kan gebruikt worden als instrument waarbinnen lokale en regionale autoriteiten van de lidstaten kunnen samenwerken ter uitvoering van EU programma's op het gebied van de Europese territoriale samenwerking. Het EGTS kan ook gebruikt worden voor het bevorderen van grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking ter versterking van de economische en sociale samenhang.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.926, A) is op 15 oktober 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 november 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 512 van 8 december 2009.


Kerngegevens

ingediend

16 april 2009

titel

Uitvoering van verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (PbEU L 210) (Uitvoeringswet EGTS-verordening)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

9