31.965 XIII

Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken 2009 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2009 van het ministerie van Economische Zaken. Deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 31.965 XIII, A) is op 2 juli 2009 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 september 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 434 van 29 oktober 2009.


Kerngegevens

ingediend

29 mei 2009

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten