Dit wetsvoorstel voegt, door een wijziging van de Wet publieke gezondheidszorg, de Mexicaanse Griep (Nieuwe Influenza A, H1N1) toe aan de lijst van infectieziekten waarvoor een meldingsplicht bestaat. Deze meldingsplicht houdt in dat ieder geval of vermoed geval van besmetting met deze griep direct aan de gemeentelijke gezondheidsdienst en het RIVM gemeld moeten worden.

Door de plaatsing op deze lijst wordt het ook mogelijk om alle bestrijdingsbevoegdheden uit het Wet publieke gezondheidszorg in te zetten om ongeremde verspreiding van het virus te voorkomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 31.978, nr. 2)PDF-document is op 25 juni 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2009 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 juni 2009

titel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling Mexicaanse griep

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

6