31.991

Wijziging Burgerlijk Wetboek en Woningwet inzake plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaarsMet dit wetsvoorstel kunnen gemeenten de Vereniging van Eigenaars (VvE) activeren om het onderhoud van appartementen te stimuleren, waaronder een recht om de VvE bijeen te roepen, toe te spreken en voorstellen te doen.

Verder krijgt de gemeente de mogelijkheid om de rechter machtiging te verzoeken voor het geval een appartementseigenaar geen medewerking of toestemming verleent tot het verrichten van een feitelijke handeling, zoals het plegen van onderhoud. Het college van burgemeester en wethouders krijgt de bevoegdheid om in gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat een VvE te verplichten tot het laten opstellen en - in voorkomend geval - uitvoeren van een onderhoudsplan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.991, A) is op 22 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 februari 2011 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

26 juni 2009

titel

Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

18