32.035

Uitbetaling tegemoetkoming capaciteitsafhankelijk transporttariefDit voorstel voegt in verband met de invoering van het capaciteitsafhankelijk transporttarief aan de Elektriciteitswet 1998 een regeling toe voor de uitbetaling van een tegemoetkoming over 2009 en 2010. Het transporttarief is, sinds 1 januari 2009, een periodiek tarief dat kleinverbruikers betalen voor het transport van elektriciteit gebaseerd op de doorlaatwaarde van de aansluiting. Met dit voorstel wordt de dienstverlening aan huishoudens en het midden- en kleinbedrijf verbeterd.

Verbruikers waarvoor de invoering van het capaciteitsafhankelijk transporttarief nadeling was, worden twee jaar gecompenseerd. Het gaat met name om afnemers met een zwaardere aansluiting en een relatief laag verbruik, maar die in verband met piekverbruik de doorlaatwaarde van de aansluiting niet kunnen verlagen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.035, nr.2PDF-document) is op 12 november 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 december 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 541 van 21 december 2009.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 129 van 25 maart 2010.


Kerngegevens

ingediend

20 augustus 2009

titel

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met de uitbetaling van een tegemoetkoming over 2009 en 2010 voor invoering van het capaciteitsafhankelijk transporttarief

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    De artikelen 16b, 29, zesde en zevende lid, en 41ba van de Elektriciteitswet 1998 vervallen op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Documenten