32.048

Verlenging zittingsduur gemeenteradenDit wetsvoorstel geeft een regeling inzake de verlenging van de zittingsduur van de gemeenteraden van alle gemeenten waarin per 1 januari 2011 een herindeling wordt beoogd.

Het voorstel wil voorkomen dat in de gemeenten die met ingang van die datum worden heringedeeld binnen één jaar tweemaal verkiezingen voor de gemeenteraad worden gehouden: de reguliere gemeenteraadsverkiezing op 3 maart 2010 en de tussentijdse raadverkiezing in verband met de herindeling in het najaar van 2010. In dit wetsvoorstel worden niet de gemeenten genoemd waarvan de zittingsduur wordt verlengd. Dat gebeurt in de voorstellen van wet die een herindeling betreffen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 32.048, A) is op 15 oktober 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 november 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 476 van 20 november 2009.


Kerngegevens

ingediend

4 september 2009

titel

Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor een wijziging van de gemeentelijke indeling met ingang van 1 januari 2011 in voorbereiding is

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2015


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via