Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
32.052

Wet modern migratiebeleidHet wetsvoorstel strekt tot modernisering van het migratiebeleid voor vreemdelingen die op reguliere gronden verblijf wensen in Nederland.

Om deze doelen te bereiken worden in dit wetsvoorstel de verantwoordelijkheden en de verplichtingen van de referent uitgebreid, en verankerd. Verder vindt een procedurele afstemming plaats van de afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf met de afgifte van een verblijfsvergunning. In lagere regelgeving wordt vereenvoudiging van het stelsel van verblijfsvergunningen uitgewerkt. Daartoe bevat dit wetsvoorstel delegatiebepalingen. Dit wetsvoorstel betreft uitsluitend de herziening van het reguliere vreemdelingenbeleid ten aanzien van onderdanen van derde landen. Het ziet derhalve niet op het asielbeleid en de asielprocedure.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 32.052, B) is op 16 februari 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2010 zonder stemming aangenomen. 

Bij de plenaire behandeling op 5 juli 2010 werd de brief van de minister van Justitie van 2 maart 2010 inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van artikel 3.71 van het Vreemdelingenbesluit 2000 en artikel 23, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg (EK 32.052, A met bijlage) betrokken.


Kerngegevens

ingediend

9 september 2009

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie
  • staatssecretaris van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en voor de verschillende verblijfsdoelen verschillend kan zijn.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu