32.123 D

Begrotingsstaat Fonds economische structuurversterking 2010Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2010 van het Fonds economische structuurversterking.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.123 D, A) is op 15 december 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 januari 2010 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 162 van 27 april 2010.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2009

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2010. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari 2010.


Documenten