32.244

Samenvoeging van de gemeenten Lith en OssDit wetsvoorstel regelt de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Lith en Oss tot de nieuwe gemeente Oss. De nieuwe gemeente zal ruim 83.000 inwoners hebben.

De behoefte aan meer bestuurskracht van de gemeente Lith is de belangrijkste reden geweest voor het starten van de herindelingsprocedure. Onder de inwoners bleek er een meerderheid te bestaan voor samenvoeging met de gemeente Oss.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 32.244, nr. 2) is op 20 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 juni 2010 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 271 van 13 juli 2010.


Kerngegevens

ingediend

1 december 2009

titel

Samenvoeging van de gemeenten Lith en Oss

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via