32.280

Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en WeespDit wetsvoorstel strekt tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp en de vorming van de nieuwe gemeente Naardermeer.

Uit de memorie van toelichtingPDF-document blijkt dat het wetsvoorstel is gebaseerd op het herindelingsadviesPDF-document van de provincie Noord-Holland. Omdat er door het ontbreken van een goede vertrouwensbasis in de betrokken gemeenten geen unaniem bestuurlijk draagvlak bestaat voor deze herindeling, is de Commissie van Wijzen voor de Gooi en Vechtstreek gevraagd over het voorstel te adviseren. Deze commissie heeft geadviseerdPDF-document het herindelingsadvies ongewijzigd over te nemen. Ook de Raad van State heeft daarna geoordeeldPDF-document dat de voorgestelde samenvoeging te verkiezen valt boven bijvoorbeeld varianten van samenwerking tussen de gemeenten.

De grenscorrectie tussen Huizen en Naarden in het herindelingsadvies is door de regering niet in het wetsvoorstel opgenomen. Daarmee geeft de regering die gemeenten en de provincie de gelegenheid die correctie te bezien in samenhang met discussies over andere grenscorrecties die in het betreffende gebied spelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Verworpen in Tweede Kamer

Het voorstel is op 22 mei 2012 na hoofdelijke stemming met 77 stemmen voor en 67 stemmen tegen verworpen door de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

12 januari 2010

titel

Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten