32.455

Afname biometrische gegevens voor een verblijfsdocumentDit wetsvoorstel wijzigt de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de EU-verordening nr. 380/2008PDF-document over de afname van gezichtsopname en vingerafdrukken ter verkrijging van een verblijfsdocument.

De verordening verplicht lidstaten om voor verblijfsdocumenten te voorzien in een opslagmedium voor biometrische gegevens, zoals een foto en vingerafdrukken, van de houder van het document. Hiermee wordt een duidelijker verband gelegd tussen de houder en het verblijfsdocument. Dit moet het een bijdrage leveren aan de fraudebestrijding.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel heeft dit wetsvoorstel bij brief van 13 september 2012 ingetrokken (TK 32.455, nr. 6).


Kerngegevens

ingediend

24 juli 2010

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het bieden van een rechtsgrondslag voor de afname van de gezichtsopname en twee vingerafdrukken met het oog op de uitvoering van Verordening (EG) nr. 380/2008 van de Raad van de Europese Unie van 18 april 2008 (Pb EU L 115) tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten