32.470

Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet inzake het verbod tot privatisering van netten en netbeheerdersMet dit wetsvoorstel wordt het privatiseringsverbod (de eigendom van een gas- of elektriciteitsnet en netbeheerder dient direct of indirect bij de overheid te berusten) op het niveau van de wet in formele zin geregeld.

Door deze wijziging wordt de rol van de Staten-Generaal bij de besluitvorming over het publieke eigendom en aandeelhouderschap in de netten op het hoogste niveau bevestigd en vastgelegd. Het absolute karakter van het privatiseringsbod wordt met dit wetsvoorstel buiten twijfel gesteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 32.470, nr. 2) is op 13 oktober 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 november 2010 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 759 van 16 november 2010.


Kerngegevens

ingediend

2 september 2010

titel

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met het verankeren op het niveau van wet in formele zin van het verbod tot privatisering van netten en netbeheerders

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via