32.565 D

Wijziging begrotingsstaat Fonds economische structuurversterking 2010 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2010 van het Fonds economische structuurversterking. Deze wijzigingen hangen samen met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.565 D, nr. 1) is op 16 december 2010 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 januari 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 november 2010

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten