32.587

Instelling diplomaregisterDit wetsvoorstel voegt aan de Wet op het onderwijstoezicht een centraal landelijk diplomaregister toe. In dit register staan de digitale diplomagegevens die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden bewaard. Het register moet fraude voorkomen, de lasten voor diplomabezitters en onderwijsinstellingen, bij verlies of diefstal van een diploma, verlichten en dienen als centraal back-upsysteem.

In dit diplomaregister zitten de diplomagegevens uit het hoger onderwijs (ho), beroepsonderwijs en volwasseneducatie (BVE), het voortgezet onderwijs (vo), Nederlands als Tweede taal (NT2) en inburgering. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beheert het diplomaregister.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.587, A) is op 28 april 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 september 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 december 2010

titel

Wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

13