32.760

Wijziging Wet op het primair onderwijs inzake de verzelfstandiging van dislocatiesMet dit wetsvoorstel wordt de huidige barrière in de Wet op het primair onderwijs (Wpo) weggenomen voor de omzetting van een dislocatie in een zelfstandige school. Een dislocatie is een deel van een school – in een ander gebouw en op een andere locatie dan het hoofdgebouw – waarmee feitelijk ruimtegebrek in het hoofdgebouw van de school wordt opgevangen.

Een dislocatie en een hoofdvestiging van een school worden – ook voor de toepassing van wet- en regelgeving – als eenheid gezien. Als een dislocatie organisatorisch nauwelijks een relatie heeft met de hoofdvestiging van de school, kan dat betekenen dat de dislocatie zich niet goed als zelfstandige organisatie kan ontwikkelen. Gezien de behoefte in het veld aan verzelfstandiging van deze dislocaties zal de barrière voor de verzelfstandiging van dislocaties in dit - binnen zekere grenzen - worden weggenomen.

Verder wordt met dit wetsvoorstel het ongewenste neveneffect bij de verzelfstandiging van de dislocaties –namelijk dubbele bekostiging – tegengegaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 januari 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 februari 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 mei 2011

titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende onderdelen van artikel I  verschillend kan worden vastgesteld


Documenten