32.840

Verruiming strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminkingDit wetsvoorstel verruimt in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES de mogelijkheden voor strafrechtelijke vervolging van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking. Deze maatregelen heeft het kabinet Rutte I aangekondigd in het regeerakkoord.

Met dit voorstel wordt:

  • de maximumstraf bij (huwelijks)dwang verhoogd van negen maanden naar twee jaar,
  • het mogelijk om voorlopige hechtenis toe te passen en gebruik te maken van speciale opsporingsbevoegdheden, en
  • de verjaringstermijnen voor huwelijksdwang bij kinderen jonger dan achttien jaar verlengd.

Voor een Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt aan huwelijksdwang is dit alleen strafbaar wanneer deze huwelijksdwang in het land waar het werd gepleegd ook strafbaar is. Polygamie en vrouwelijke genitale verminking worden ook strafbaar als dit in het buitenland is gepleegd, en de persoon ten tijde van het plegen daarvan een vaste woon- of verblijfsplaats in Nederland had.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.840, A) is op 23 oktober 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 maart 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 juli 2011

titel

Wijziging van het wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvorderig en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

27