Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
32.892

Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs inzake samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijsMet dit wetsvoorstel worden leerlingen van een onbekostigde school voor voortgezet onderwijs (vo) in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een onbekostigde school voor voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) en die opleiding met een examen af te sluiten.

Uit het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs "Zelfstandige exameninstellingen voortgezet onderwijs, leerlingenpopulatie en examenresultatenPDF-document werd duidelijk dat het onbekostigde onderwijs een maatschappelijke rol vervult ten aanzien van het bestrijden van het voortijdig schoolverlaten en het kwalificeren van leerplichtige en kwalificatieplichtige leerlingen. Het onbekostigde onderwijs biedt een groep leerlingen de mogelijkheid een diploma te halen en zo vervolgonderwijs of arbeidsmarkt goed voorbereid te betreden. Samenwerking tussen de vo-school en de vavo-instelling en afspraken over de uitbesteding van de leerling moeten worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 32.892, B) is op 3 april 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 mei 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

12 september 2011

titel

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu