33.018

Initiatiefvoorstel-Gesthuizen tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek houdende verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte
Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Bij brief (TK, 7) van 22 maart 2017 neemt het lid Gesthuizen in verband met het vertrek uit de Kamer van de leden Smeets, Blanksma-Van den Heuvel en Van Gent de verdediging alleen over. 


Kerngegevens

ingediend

27 september 2011

titel

Initiatiefvoorstel-Gesthuizen tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek houdende verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten