33.061

Herziening kinderbeschermingsmaatregelenDit wetsvoorstel wijzigt boek 1 Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van kinderbeschermingsmaatregelen. Het gaat om aanpassing van de gebruikte terminologie die noodzakelijk wordt zodra de behandeling van wetsvoorstel Verbetering kinderbeschermingsmaatregelen (32.015) is afgerond en in werking treedt.

Met dit voorstel komt het verschil tussen ontzetting en ontheffing van het gezag te vervallen en wordt dit vervangen door een “gezagsbeëindigende maatregel”. Naar aanleiding van de behandeling in de Tweede Kamer van wetsvoorstel 32.015 wordt de maatregel van opgroeiondersteuning en de geschillenregeling toegevoegd. Daarnaast worden een aantal technische wijzigingen doorgevoerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.061, A) is op 22 maart 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 maart 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 oktober 2011

titel

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten